Zielsafstemming

Zielsafstemming


Een zielsafstemming is een methode om op afstand contact te maken met een kind of een volwassene, om antwoorden op vragen te krijgen vanuit het onderbewuste. Eventueel kan direct in de energie een verandering worden doorgevoerd.

Voor Wie is een Zielsafstemming


    • Voor kinderen. Kinderen kunnen regelmatig niet vertellen wat er aan de hand is, omdat ze te jong zijn of het niet goed onder woorden kunnen brengen. Ze laten dan via gedrag, emoties of het lichaam weten aan hun ouders dat er iets aan de hand is. Zie daar als ouder maar eens vat op te krijgen. Met een Zielsafstemming kan daar licht op komen.


    • Voor volwassenen. Als volwassene heb je soms momenten waarop je je vragen niet meer met ratio kunt beantwoorden. Je loopt vast op je werk of in het gezin, je wil een nieuwe kijk op een bepaald thema in je leven, of je hebt last van lichamelijke of mentale klachten. Dan kan een Zielsafstemming opheldering geven.


    • Voor kind of volwassene die zelf geen contact (meer) kan maken.  Bij verstandelijke beperking, coma, dementie, Alzheimer, hersenbloeding en na overlijden, is mondeling contact niet goed of niet (meer) mogelijk. Hierbij is een Zielsafstemming een mooi hulpmiddel om antwoorden te krijgen.
Bij welke problemen


Bij kinderen komen de volgende problemen vaak voor: bedplassen - niet (meer) zindelijk overdag - woede aanvallen - niet goed kunnen opschieten met broertjes of zusjes - op school niet kunnen concentreren of meekomen - (faal)angst - verdrietig zijn zonder te weten waarom - slecht eten - slecht kunnen slapen, enzovoort.


Bij volwassenen: vastlopen op werk en/of persoonlijk vlak - emotionele geremdheid - niet weten wat de volgende stap is - lichamelijke klachten, ook de niet medische verklaarbare, enzovoort.
Hoe werkt het


Op afstand maar ik contact met jou, een kind of persoon die niet meer in staat is te zelf te spreken. Dit gebeurt op energetisch niveau, van ziel tot ziel.

In het gesprek dat volgt, laat ik degene op wie ik afstem vertellen wat hij of zij vertellen wil. Daar waar nodig, stel ik in de energie vragen voor meer duidelijkheid.

Hierbij komen de antwoorden op de vragen, de tips en handvatten uit de persoon zelf, want ieder van ons draagt de antwoorden al in zich. Daar dit meestal op onbewust niveau is kunnen we er zelf vaak niet bij.

In de afstemming geeft de persoon dus zelf de antwoorden. Ik zorg er voor dat het op een duidelijke manier word opgeschreven.


Bij het aanvragen van de zielsafstemming stuur je een foto mee waar degene voor wie de afstemming is alleen op staat, samen met de naam en geboortedatum, een korte omschrijving van de situatie en de vragen die er zijn.


Ik doe niet aan toekomstvoorspellingen. Vragen als: komt het nog weer goed tussen mijn vader en mij, ga ik binnen nu en een half jaar stoppen met werken, wordt ik nog weer beter, zal ik daarom niet beantwoorden. Wel kan ik dit ombuigen naar vragen als: wat is er nodig bij mij om weer goed contact met mijn vader te kunnen krijgen, wat zou ik kunnen/willen veranderen op werkgebied, welke aanpassingen kan ik doen in mijn levenswijze om weer gezond(er) te worden.

Zelf aan het werk!Een afstemming kan soms heel confronterend zijn. Er kan bijvoorbeeld naar voren komen dat je vind dat je jezelf een flinke schop onder je billen mag geven om te veranderen/een probleem aan te pakken. Of je kind kan aangeven dat de situatie thuis (soms) niet zo fijn is en dat er toch echt wat dient te veranderen.


Het is aan jou en evt. je partner om aan de slag te gaan met de handvatten en tips die door jezelf of je kind worden gegeven in de afstemming, of om je kind daar mee te ondersteunen. Werk aan de winkel dus om een mooie verandering te kunnen bewerkstelligen.


Gun het jezelf, je kind of gezin, aandacht en tijd te investeren, jullie zijn het waard