Tarieven

Tarieven:

 

LET (MEE)-therapie

 

LET (MEE)-Sessie 1 á 1,5 uur               €  90,00 (incl. BTW), daarna €15,00 per kwartier

Burn-out release 1,5 á 2 uur                 € 100,00 (incl. BTW)

Zakelijk tarief behandelsessies *          € 110,00 (incl. BTW, €115,00 voor burn-out release)

Kennismakingsgesprek                        Eerste 20 minuten gratis, daarna €15,00 per kwartier

 

Reiki 60 min                                      € 65,00 (incl. BTW)

Reiki 75-90 min                                  € 75,00 (incl. BTW)

Access Consciousness Bars 1 á 1,5 uur   € 75,00 (incl. BTW)

 

Zielsafstemming                                € 70,00 (incl. BTW)

 

 

De sessie dient na afloop contant of via betaalverzoek ter plaatste voldaan te worden.

Een factuur kan toegestuurd worden indien gewenst.


 

Zoals eerder aangegeven zijn er vaak meerdere sessies nodig. Wil je na de eerste sessie een vervolgafspraak, dan is er ook de mogelijkheid om direct 3 sessies af te nemen, (binnen 4 maanden gebruiken).

Voor LET is dan het tarief €245,00 (€255 als er een burn-out release behandeling bij zit).

Voor Bars® €200,00), voor Reiki €175/200. Betaling van het volledige bedrag bij de eerste van de drie sessies. Voor zakelijk tarief geldt geen korting.


Na de burn-out release is het wenselijk om binnen 2 weken een nieuwe afspraak te plannen, zodat de onderliggende thema's behandeld kunnen worden. Een burn-out ontstaat tenslotte niet uit het niets.

 

Tot 48 uur van tevoren kan je de sessie kosteloos verzetten of annuleren.

Bij afzegging binnen 48 uur wordt 50% in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht middels een factuur.

 

 

Vergoedingen

Het is een bewuste keuze van mij om niet aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging. De eisen staan niet meer in verhouding met de vergoeding die cliënten kunnen krijgen. Ik word daarom niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Wel zijn er mogelijkheden om sessies via de belasting af te trekken. Kijk hiervoor op de site van de belastingdienst.

 

* Vaak reserveert je werkgever een budget voor ontwikkeling van personeel. Als werknemer kun je aanspraak maken op dit ontwikkel budget en dit besteden aan coaching, training of opleiding. Vraag je werkgever of hij/zij wil investeren in je groei en ontwikkeling of reïntegratie bij Burn Out of overspannenheid. Wanneer de werkgever bereid is de kosten te betalen, zal ik na het eerste gesprek in overleg met jou en je werkgever een offerte opstellen voor de werkgever en zullen de kosten evt. direct aan de werkgever in rekening gebracht worden.


Disclaimer

Praktijk Stralend Licht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van consulten.

Deelname aan een consult is vrijwillig.

De client is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens het consult en in de aangeboden accommodatie.

De client blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar welbevinden.

De consulten zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten, adviezen en/of behandeling(en) door arts en/of medisch specialist.

Wanneer je onder behandeling van een arts of medisch specialist bent, dien je deze behandeling voort te zetten.

Als reactie op een behandeling kunnen genezingsreacties optreden. Deze zijn vaak onschuldig (denk bv aan hoofdpijn), maar als je het niet vertrouwt neem dan altijd contact op met je (huis) arts. Daarnaast mag je het mij uiteraard ook laten weten.

Praktijk Stralend Licht kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens, of na een bezoek aan praktijk Stralend Licht, heen of terugreis inbegrepen.

Uiteraard zal Praktijk Stralend Licht er alles aan doen om uw privacy te waarborgen.


Praktijk Stralend Licht behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, etc. de aanvangstijd of datum van het consult te verplaatsen, dit natuurlijk in overleg met consultant.


Door een afspraak te maken wordt de client verondersteld volledig kennis te hebben genomen van bovengenoemde voorwaarden en gaat hiermee akkoord.